Wat is een BIZ?

BIZ staat voor Bedrijven Investeringszone en maakt het ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van het bedrijventerrein.

Gezamenlijk werken de ondernemers aan veiligheid, leefbaarheid en het bevorderen van de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van het bedrijventerrein. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Samen dragen gemeente en de ondernemers bij aan de kwaliteit van de terreinen.

Voordelen van de BIZ

  • Veiliger en aantrekkelijker gebied
  • Collectiviteit
  • Versterking van zakelijke contacten
  • Sterke positie richting gemeente Dordrecht
  • Verbeterde bereikbaarheid
  • Verhoging vastgoedwaarde
  • Ontzorging
  • Parkmanagement
Situatie zonder de BIZ