BIZ is Ondernemersfonds geworden

Vanaf heden is de BIZ (Bedrijven Investerings Zone) Dordtse Kil 1 & 2 en Amstelwijck-West omgezet naar het Ondernemersfonds Dordtse Kil 1 & 2 en Amstelwijck-West. Het Ondernemersfonds is een stadsbreed fonds met verschillende deelgebieden, de zogenaamde trekkingsgebieden. Deze trekkingsgebieden dragen bij aan het Ondernemersfonds via de Onroerende Zaakbelasting (WOZ) en ontvangen deze bijdrage minus een kleine gedeelte weer terug van het fonds. Dit geld wordt gebruikt voor de continuering (en mogelijk uitbreiding) van de activiteiten van het Ondernemersfonds.

Deze website en huisstijl zullen binnenkort ook omgezet worden naar een andere uitstraling in stijl van het Ondernemersfonds. 

Samen voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein!

Voordelen van de BIZ

  • Veiliger en aantrekkelijker gebied
  • Collectiviteit
  • Versterking van zakelijke contacten
  • Sterke positie richting gemeente Dordrecht
  • Verbeterde bereikbaarheid
  • Verhoging vastgoedwaarde
  • Ontzorging
  • Parkmanagement
Situatie zonder de BIZ