In 1995 zijn op verzoek van ondernemers, gevestigd op het bedrijventerrein Dordtse Kil I, II, Amstelwijck-West en de Dordrechtse Ondernemersvereniging DOV initiatieven ontwikkeld om te komen tot een collectieve beveiliging in het gebied, de SBBD. De criminaliteit in die periode was hoog. De gemeente Dordrecht en de Kamer van Koophandel zagen ook het belang in van een veilig bedrijventerrein en steunden het initiatief financieel in belangrijke mate.

Elk bedrijventerrein heeft een apart stichtingsbestuur waarin de ondernemers uit het gebied zitting hebben. Per gebied bepalen de ondernemers/deelnemers op welke wijze de beveiliging plaatsvindt. Dat is in het geval van Dordtse Kil I, Dordtse Kil II en Amstelwijck West een combinatie van fysieke maatregelen zoals slagbomen, hekken, camera’s en nachtelijke surveillance in het gebied. Hierdoor is in de loop der jaren de criminaliteit fors gedaald.

Aangezien het lidmaatschap van de SBBD vrijwillig is worden de kosten gedragen door relatief weinig bedrijven. Op den duur een onhoudbare situatie. Krabbepolder/Zeehavengebied (Zuid) en Louterbloemen gingen ons voor en nu is er voor gebieden Dordtse Kil I, Dordtse Kil II en Amstelwijck West  daarom vanuit het bestuur van de SBBD ook het initiatief genomen om te komen tot een Bedrijven Investeringszone, een zogeheten BIZ. Door het grotere (financiële) draagvlak ontstaan meer mogelijkheden tot het uitvoeren van plannen tot verbetering van het gebied en het ondernemersklimaat. De lasten worden naar rato verdeeld over de ondernemers.

Door het instellen van een BIZ werken we samen aan een veiliger, beter en prettiger industrieterrein.

De stichting heeft momenteel 5 bestuursleden en deze behartigen de belangen van de ondernemers op het bedrijventerrein. Het bestuur heeft 4 adviseurs die het bestuur adviseren en die het initiatief van een BIZ ondersteunen.

Adviseurs:

  • Anton Reppel, Reppel Vastgoed BV
  • Ad Vlaanderen,
  • Ignas Janssens, Selecta/Pelican Rouge