BIZ DKAW

BIZ is Ondernemerfonds

Vanaf heden is de BIZ (Bedrijven Investerings Zone) Dordtse Kil 1 & 2 en Amstelwijck-West omgezet naar het Ondernemersfonds Dordtse Kil 1 & 2 en Amstelwijck-West. Het Ondernemersfonds is een stadsbreed fonds met verschillende deelgebieden, de zogenaamde trekkingsgebieden. Deze trekkingsgebieden dragen bij aan het Ondernemersfonds via de Onroerende Zaakbelasting (WOZ) en ontvangen deze bijdrage minus een kleine gedeelte weer terug van het fonds. Dit geld wordt gebruikt voor de continuering (en mogelijk uitbreiding) van de activiteiten van het Ondernemersfonds.

Deze website en huisstijl zullen binnenkort ook omgezet worden naar een andere uitstraling in stijl van het Ondernemersfonds. 

Zonder de BIZ

  • Verloedering bedrijventerreinen en stijging criminaliteit
  • Geen vast aanspreekpunt meer
  • Onvoldoende financieel draagvlak om camera’s, slagbomen en surveillance aan te houden
  • Onderhandelingspositie bij gemeente Dordrecht gaat verloren
  • Geen gezamenlijke trajecten meer mogelijk
  • Geen Parkmanagement
  • Daling waarde bedrijventerrein