BIZ DKAW

Over de BIZ

BIZ staat voor Bedrijven Investeringszone en maakt het ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van het bedrijventerrein. Gezamenlijk werken de ondernemers aan veiligheid, leefbaarheid en het bevorderen van de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van het bedrijventerrein. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Samen dragen gemeente en de ondernemers bij aan de kwaliteit van de terreinen.

Zonder de BIZ

  • Verloedering bedrijventerreinen en stijging criminaliteit
  • Geen vast aanspreekpunt meer
  • Onvoldoende financieel draagvlak om camera‚Äôs, slagbomen en surveillance aan te houden
  • Onderhandelingspositie bij gemeente Dordrecht gaat verloren
  • Geen gezamenlijke trajecten meer mogelijk
  • Geen Parkmanagement
  • Daling waarde bedrijventerrein