Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren.

Gebruikelijke parkmanagement activiteiten zijn:

  • beheer en onderhoud openbare ruimte
  • bewegwijzering
  • collectieve beveiliging
  • gezamenlijke afvalinzameling
  • gezamenlijke inkoop van onderzoek en advies.

Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed.

Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk