Bent u voorbereid op komende werkzaamheden?

We zien het steeds drukker worden op de wegen. Daarnaast wordt er komende jaren ook gewerkt aan verschillende wegen. Dit brengt hinder met zich mee šŸš§ Hoe kunt u hier als bedrijf slim mee omgaan? Zuid-Holland Bereikbaar nodigt bedrijven en logistieke partijen in de Drechtsteden en Alblasserwaard van harte uit om zich te laten informeren over dit onderwerp.

Op donderdag 2 november organiseertĀ Zuid-Holland BereikbaarĀ in Hotel Gorinchem de tweede bedrijvenbijeenkomst waar we overzicht geven van de hinder vanaf 2024 en verwachte impact voor de Drechtsteden en Alblasserwaard. Daarnaast gaan we met u in gesprek en zullen we aan de hand van concrete voorbeelden en samenwerkingsverbanden inzicht geven in mogelijke oplossingen.

Bekijk hieronder deĀ UitnodigingĀ voor de informatiebijeenkomst en meld u aan.