Welke Dordtse Ondernemer verdient De Groene Pluim 2023?

Veel bedrijven in Dordrecht zijn al goed bezig op het gebied van duurzaamheid. Dat is niet altijd zichtbaar. Door deze bedrijven via De Groene Pluim in de spotlights te zetten, kunnen ze ook weer andere ondernemers inspireren. In 2021 ging de eerste Groene Pluim in onze regio naar Selecta – Pelican Rouge Coffee Roasters. Nog voor de zomer van 2023 reiken we De Groene Pluim uit aan een duurzame Dordtse Ondernemer! Om daarvoor in aanmerking te komen, kunnen bedrijven zich tot 15 mei 2023 aanmelden.

“Een duurzame stad met een goede balans tussen mens, milieu en economie: die ambitie kunnen we als gemeente niet in ons eentje bereiken. Daar hebben we ook de inzet en samenwerking met het bedrijfsleven bij nodig. De Groene Pluim is een mooie manier om ondernemers die al groen bezig zijn in het zonnetje te zetten.”

Wethouder Maarten Burggraaf  

De Groene Pluim: erkenning voor duurzaam en sociaal ondernemen

De Groene Pluim ontstond in West-Brabant. Inmiddels worden door heel Nederland Groene Pluimen uitgereikt aan bedrijven die goed bezig zijn met duurzaamheid en sociaal beleid. Om voor zo’n pluim in aanmerking te komen, doorloopt het bedrijf een door professionals uitgevoerde audit, waarbij de Global Goals (SDG´s) van de Verenigde Naties richtinggevend zijn. De Groene Pluim versterkt, verbindt, zorgt voor de opschaling en het meer zichtbaar maken van duurzame bedrijven.

De Groene Pluim koos voor vier van de 17 Global Goals als basis:

  • Eerlijk werk en groei van de economie
  • Verantwoorde consumptie en het maken van producten
  • Klimaatactie
  • Samenwerken om doelen te halen

Dit is waarom Selecta – Pelican Rouge Pluimhouder werd

Selecta – Pelican Rouge is met recht een inspirerend voorbeeld voor andere ondernemers. Een kleine greep uit de vele acties die bij de auditcommissie opvielen: recycleprogramma’s zoals het refurbishen van gebruikte koffieautomaten; lokaal ingezameld koffiedik wordt compost voor oesterzwammen; het verkleinen van de CO2-voetafdruk door bijvoorbeeld het vergroenen van het wagenpark, zonnepanelen, inzet van groene stroom uit de regio en het gebruik van slimme energiebesparende software. Ook zet Selecta zich in om het leven van de koffieboeren te verbeteren.

Nu aanmelden voor De Groene Pluim Dordrecht zomer 2023

Is uw organisatie ook goed bezig op duurzaam en sociaal gebied? Of kent u een onderneming die net als Selecta – Pelican Rouge De Groene Pluim echt verdient? Iedere organisatie die een actieve en zichtbare bijdrage levert op de vier geselecteerde Global Goals, maakt kans om de nieuwe Dordtse Groene Pluimhouder te worden. Door mee te doen, laat u zien dat u een ‘believer’ bent en wordt u uitgenodigd voor de inspirerende bijeenkomsten van De Groene Pluim waarbij duurzame ondernemers hun kennis en ervaringen uitwisselen.

Deskundigen van de Stichting De Groene Pluim beoordelen of u in aanmerking komt voor een verdere screening. Uiteindelijk zal uit de inzendingen één Dordts bedrijf worden gekozen die deze zomer De Groene Pluim in ontvangst kan nemen.

Doe mee! Aanmelden kan tot 15 mei 2023!

Ga naar degroenepluim.nl https://degroenepluim.nl/werk-mee-invullen/ en vul de activiteiten van uw organisatie op de 4 Global Goals in. Heeft u zich al eerder aangemeld maar heeft uw bedrijf nieuwe acties die het verschil maken? Dan nodigen wij u van harte uit om zich opnieuw aan te melden!