Ondernemers uit het gebied Dordtse Kil 1 en 2 en Amstelwijck-West zijn van harte uitgenodigd op 17 oktober a.s. voor onze jaarlijkse informatiebijeenkomst. We willen graag met jullie de stand van zaken en lopende ontwikkelingen bespreken.

Programma
16.00 uur Inloop en ontvangst met bubbels
16.30 uur Voorstellen bestuursleden BIZ
16.40 uur Presentatie voorzitter BIZ over gang van zaken en toekomstige plannen
17.00 – 18.30 uur Netwerkborrel en kennismaking

Tijdens de bijeenkomst zullen de bestuursleden, de wijkagenten, Alert Security en Parktrust en onze parkmanager aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden en kennis te maken.
We hopen veel ondernemers uit het gebied te mogen verwelkomen, wij zorgen uiteraard ook voor een hapje en een drankje.

Gelieve je aanmelding door te geven via de email info@bizdkaw.nl. Graag tot 17 oktober vanaf 16.00 uur bij Postillion Hotel Dordrecht!