De Raad van State heeft uitspraak gedaan over de bestemmingsplannen Dordtse Kil IV en A16/N3. De gemeente kan nu van start gaan met de ontwikkeling van het nieuwe logistieke bedrijventerrein op de Westelijke Dordtse Oever en Rijkswaterstaat met de aanpassing van de aansluiting A16/N3 waarmee de bereikbaarheid verbeterd.

Maarten Burggraaf, wethouder Economie: ‘Dit is heel goed nieuws na een lang traject. We kunnen nu werk gaan maken van nieuwe bedrijvigheid, economische groei en betere bereikbaarheid. Ik kijk er naar uit om nieuwe bedrijven naar Dordrecht te halen en daarmee extra nieuwe banen voor de stad en de regio.

Logistiek en duurzaam bedrijventerrein Dordtse Kil IV versterkt de stad
Op een enkel onderdeel moet het bestemmingsplan Dordtse Kil IV nog worden aangepast, maar dat staat de start niet in de weg. Dordtse Kil IV is het nieuw te ontwikkelen logistieke en duurzame bedrijventerrein op de Westelijke Dordtse Oever. De gemeente wil met Dordtse Kil IV de stad nog verder versterken door nieuwe bedrijven en zo nieuwe banen aan te trekken. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet richting de 4.000 extra arbeidsplaatsen in Dordrecht. Samen met de Provincie Zuid-Holland, het Rijk en Havenbedrijf Rotterdam wordt er ruim 150 miljoen euro gestoken in de ontwikkeling van Dordtse Kil IV, de verbetering van de infrastructuur en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen op de Westelijke Dordtse Oever. Dordtse Kil IV krijgt een eigen ontsluiting via de naastgelegen rijksweg, zodat het optimaal bereikbaar is. Het terrein wordt all electric, er komt een waterstof facility point en een zonne-energiecentrale.

Aan de slag met de aansluiting A16/N3
De Raad van State heeft het bestemmingsplan Rijksweg A16/N3 onherroepelijk verklaard. Rijkswaterstaat pakt daarmee de doorstroming van het knooppunt A16/N3 aan met de aanleg van een nieuwe oprit van de N3 naar de A16 (in zuidelijke richting) en het aanpassen van andere op- en afritten. Na de zomer gaat aannemer Boskalis van start. De voorbereidingen, zoals het kappen van bomen en  het verplaatsen van een hoogspanningsmast, zijn de afgelopen maanden al uitgevoerd. De gemeente Dordrecht zorgt voor de aansluiting van Dordtse Kil IV op de A16 en voor een nieuwe ontsluitingsweg die de Dordtse zeehaven verbindt met Dordtse Kil I, II, III en het nieuwe Dordtse Kil IV. Na de zomervakantie start de gemeente met de aanbesteding.

Westelijke Dordtse Oever
De Westelijke Dordtse Oever is een veelzijdig en uitgestrekt bedrijvengebied tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel, met een uniek maritiem, logistiek en duurzaamheidsprofiel. Met 700 hectare, 750 bedrijven en ruim 14.000 arbeidsplaatsen is dit het grootste bedrijventerrein en de banenmotor voor Dordrecht en de regio Drechtsteden.