Bij Kärcher Center Rhowax, Planckstraat 13, Dordtse Kil II vind op 27 oktober om 8:30 een bijeenkomst plaats.  Wij stellen dan graag het bestuur aan u voor en vervolgens zullen Joep van Eijk, voorzitter van de BIZ en Frank Swaghoven van ParkTrust het woord nemen en inhoudelijk ingaan op de voordelen en consequenties van de BIZ.

Ook zal de begroting worden gepresenteerd en nemen wij kort de jaarlijkse bijdrage ten aanzien van de WOZ staffel door.