Wellicht ten overvloede kan ik u melden dat op de bedrijventerreinen Kil I, II en Amstelwijck-West er een contract is met Neels Direct Services BV v.w.b. het preventief strooien van zout en het vegen van sneeuw wanneer dit van toepassing is.

Dit contract is namens de BIZ een aanvulling op de werkzaamheden welke de gemeente uitvoert. De gemeente strooit namelijk alleen op de hoofdwegen en dus niet op de overige wegen op de industrieterreinen.

Het gaat hier om de werkzaamheden op de openbare weg en is dus niet van toepassing op de eigen terreinen van de ondernemers. Mocht u hier belangstelling voor hebben dan kunt u mij contacten en dan zal ik uw verzoek doorzetten naar Neels Direct Services BV en deze zal dan een passende offerte opmaken als dat past in zijn eerder benoemde strooironde.

Mocht u nog vragen hebben over het strooien dan kunt u altijd contact opnemen met uw Parkmananger.

Met vriendelijke groet, ‘

Frank Swaghoven

Parkmanager Kil I, II en Amstelwijck-West

frank@parktrust.nl

tel.nr. 06-40711661