De Simon de Danserweg, het viaduct over de A16, is afgesloten tot 1 maart. De werkzaamheden hebben te maken met de veranderingen in de ontsluiting van Wielwijk. Direct naast de A16 komt een nieuwe ontsluitingsweg voor de wijk. Het noordelijke deel van de M.H. Trompweg zal gaan verdwijnen en plaats maken voor nieuwe eengezinswoningen en een groenstrook die het Wielwijkpark zal verlengen tot aan het Admiraalsplein. Bijzonder onderdeel van het project wordt een rotonde op 4,5 meter hoogte op de De Danserweg. Voor deze constructie wordt het talud aan beide zijden voorzien van ‘gewapende grond’. Door middel van meerdere lagen verdicht zand met daar omheen gronddoeken wordt er voor gezorgd dat op een beperkte oppervlakte met steile wanden toch een stabiele rotonde aangelegd kan worden. Omdat de Short Stay Facility redelijk dicht op de nieuw te maken rotonde ligt, wordt nu aan die kant een betonnen wand geplaatst.